VarnaConf
Thumb image

Ваня Кирицова

Ваня започва своята кариера в сферата на ИТ като автор техническа документация преди 13 години. Днес тя е старши мениджър в отдел Information Experience, VMware и ръководи екипи автори техническа документация в България и Индия. Тя е от основателите и член на инициативния комитет на tekom Bulgaria – локална браншова организация за технически комуникации към tekom Europe -- и посвещава време и усилия в популяризиране на професията и общността на техническите комуникатори в България. Ваня е един от основателите на конференцията за технически комуникации Evolution of Technical Communication.

Контакти:
Екип