VarnaConf
Thumb image

Михаил Матеев

Михаил е разработчик в Infragistics. Работил е в различни области, свързани с технологии на Microsoft, като Silverlight, WPF, Windows Phone, Visual Studio LightSwitch, Windows Store приложения, WCF RIA Services, MS SQL Server и Microsoft Azure. През последните десет години, Михаил е писал статии за Computer World и различни блогове за .NET технологии. Той е сътрудник и технически редактор на PACKT Publishing and Wiley. Повече от пет години е работил в ESRI България. Няколко години Михаил е бил лектор в ФМИ на Софийския университет "Св. за Климент Охридски ". Също така е и преподавател по компютърни системи в Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия в София.

Контакти:
Екип