VarnaConf
Thumb image

Добромир Николов

Добромир е програмист, занимаващ се основно с Microsoft технологии, като предимно работи върху enterprise уеб сървиси и приложения. В свободното си време се занимава най-вече с функционално програмиране и работа по open-source проекти. Автор е за едно от най-популярните .NET списания - DotNetCurry.

Контакти:
Екип