VarnaConf
Thumb image

Александър Димов

Александър Димов е Software Project & Program Manager at PREMO Software Unlimited. Има над 10 години опит в сферата на информационните технологии и над 5 години опит в сферата на финансите.

Контакти:
Екип